کمينه
دوشنبه 4 خرداد 1394

 

کمينه
یکشنبه 3 خرداد 1394
اعیاد شعبانیه مبارک باد
میلاد با برکت امام حسین (ع) وامام سجاد (ع) و حضرت ابوافضل (ع) مبارک باد
شنبه 26 اردیبهشت 1394
سالروز بعثت پیامبراعظم(ص) منادی توحید و پیام آور صلح و ذوستی مبارک باد
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394
ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی شهرستان کرمانشاه (نواحی یک ودو)
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در نظر دارد به منظور ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.
صفحه: 1 از 17

 

کمينه