کمينه
چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394

 

کمينه
شنبه 18 بهمن 1393
حضور بانوان ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار
بانوان ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار در دهه مبارک فجر حضور یافتند..
چهارشنبه 1 بهمن 1393
جلسه گردهمائي روساي واحدهاي ثبتي استان کرمانشاه
جلسه گردهمائي روئساي واحدهاي ثبتي استان کرمانشاه با حضور محمد ناصر دالوندي مدير کل محترم اداره ثبت اسناد واملاک استان کرمانشاه برگزار گرديد
دوشنبه 22 دی 1393
بازدید جناب آقای دکتر صادقی معاونت محترم فرهنگی قوه قضائیه از ادارات ثبت اسناد و املاک کرمانشاه
جناب آقای دکتر صادقی معاونت محترم فرهنگی قوه قضائیه از ادارات ثبت اسناد و املاک کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.
صفحه: 1 از 16

 

کمينه