کمينه
جمعه 10 بهمن 1393

 

کمينه
چهارشنبه 1 بهمن 1393
جلسه گردهمائي روساي واحدهاي ثبتي استان کرمانشاه
جلسه گردهمائي روئساي واحدهاي ثبتي استان کرمانشاه با حضور محمد ناصر دالوندي مدير کل محترم اداره ثبت اسناد واملاک استان کرمانشاه برگزار گرديد
دوشنبه 22 دی 1393
بازدید جناب آقای دکتر صادقی معاونت محترم فرهنگی قوه قضائیه از ادارات ثبت اسناد و املاک کرمانشاه
جناب آقای دکتر صادقی معاونت محترم فرهنگی قوه قضائیه از ادارات ثبت اسناد و املاک کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.
چهارشنبه 3 دی 1393
ازمون کتبي دفترياران
ازمون کتبي رفترياران در مورخ 19/10/93 برگزار ميگردد
صفحه: 1 از 16

 

کمينه