کمينه
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393

 

کمينه
سه شنبه 27 اسفند 1392
تقدیر و تشکر
تقدیر وتشکر از مدیر کل وهمکاران اداره ثبت اسناد وملاک استان کرمانشاه
یکشنبه 11 اسفند 1392
تقدیر و تجلیل از کارکنان ایثارگرو شاهد اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه طی مراسمی از کارکنان ایثارگر وشاهد تجلیل به عمل اورد.
چهارشنبه 30 بهمن 1392
برگزاری دوره آموزش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم
در روز دوشنبه 92/11/26 دوره آموزش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی با حضور اساتید مربوطه ، مدیرکل ، معاون و روسای واحدهای ثبتی استان برگزار شد.
صفحه: 1 از 12

 

کمينه